Regulamin korzystania z serwisu

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem określającym zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu socialfood.pl. Termin serwis socialfood.pl należy interpretować jako stronę internetową funkcjonującą pod adresem http://www.socialfood.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Serwis socialfood.pl jest własnością firmy Rebel Tang Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, KRS 0000841477, posiadająca nr NIP 5252823123 oraz nr REGON 386067597.
 3. Korzystając z serwisu socialfood.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia w oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Serwis gromadzi i przekazuje informacje o kuponach rabatowych oraz innego typu promocjach oferowanych przez firmy współpracujące z Serwisem socialfood.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich. W przypadku dojścia do transakcji Serwis socialfood.pl nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych (tj. kupującego i sprzedającego).
 5. Wszystkie zamieszczane na serwisie socialfood.pl kupony rabatowe, zniżki i inne promocje, pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące.
 6. Informacje znajdujące się na serwisie socialfood.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Serwis socialfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym promocji a informacjami znajdującymi się na serwisie socialfood.pl. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji pod wpływem treści prezentowanych na Serwisie.
 7. Dostęp do Serwisu, jego treści oraz wszystkich elementów na nim zawartych jest całkowicie bezpłatny.
 8. Serwis socialfood.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia i analizowania danych osobowych użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności. Działania z tego zakresu realizowane są zgodnie z treścią Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz 883).
 9. Znaki towarowe, logotypy a także nazwy firm pojawiające się na Serwisie są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych i nie są one własnością Serwisu.
 10. Serwis socialfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług prezentowanych w treściach zlokalizowanych na Serwisie socialfood.pl. Usługi i promocje znajdujące się na socialfood.pl oferowane są przez dane firmy, oznaczone w treści danego wpisu i to z nimi należy wyjaśniać ewentualne problemy związane z realizacją usług.
 11. W przypadku braku akceptacji na wyświetlanie w ramach serwisu socialfood.pl jakichkolwiek treści (logotypu, znaku towarowego, kuponu rabatowego lub informacji na temat promocji) należy zwrócić się do socialfood.pl z odpowiednim wnioskiem, a właściwe działania mające na celu rozwiązanie danego problemu zostaną niezwłocznie podjęte.
 12. socialfood.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzania zmian socialfood.pl zobowiazuje się powiadomić osoby zainteresowane za pośrednictwem serwisu socialfood.pl i/lub drogą mailową.